Z dobrim nasvetom in vodstvom se tudi dobre poslovne ideje lažje in hitreje uresničijo. Poslovno in finančno svetovanje je zelo specifično področje, zato ga prilagajamo individualnim potrebam. Naša glavna naloga je opozoriti na morebitna tveganja in s strokovnim svetovanjem optimizirati poslovanje podjetja.

Lahko se odločite za svetovanje pri posameznih ključnih projektih ali za dolgoročno svetovanje pri poslovanju vašega podjetja.

V tem sklopu storitev poslovnega in finančnega poslovanja vam lahko zagotavljamo naslednje storitve:

  • Analiza in optimizacija poslovnih procesov,
  • priprava analiz virov za podporo poslovnim procesom,
  • analiza in optimizacija stroškov poslovanja po posameznih poslovnih procesih,
  • izdelava poslovnega načrta,
  • priprava in izdelava kratkoročnih in dolgoročnih finančnih načrtov,
  • načrtovanje in razvoj poslovanja,
  • analiza finančnega poslovanja,
  • drugo poslovno in finančno svetovanje.